English

Goal Setting: The First Step to Company Growth

Why Are Setting Goals Important? Setting goals is important because your company should have a purpose. The goals you set provide you with a sense of  motivation. Before we get into how you can set successful goals for let’s break … Read More

How to Create Your Vision & Strategic Goals

Learn how to develop your company’s vision, mission,values and achieve your goals! Strategic goals are important because they give you a direction to work towards and a way to measure your progress. Without them, it would be difficult to know … Read More

OKR Guide For SaaS Companies

Learn important metrics for SaaS companies and set OKRs with them! Create alignment between teams, and grow fast!   If you’re a SaaS startup or scaleup, then you know that setting and achieving goals is essential to your success. But … Read More

Goal Management 101: OKR, KPI, BSC ve MBO

Hedef yönetim metodolojileri arasındaki farkları öğrenin ve organizasyonunuz için hangisinin en iyisi olduğunu belirleyin. 👉 Şirketlerin her geçen gün dinamik hedef yönetimi metotlarını kullanma istekleri ve merakları artıyor. Dünya’nın gittikçe karmaşıklaşması, şirketlerin Dünya’ya ayak uydurmak istemesi, gelişen teknolojiler gibi çeşitli sebeplerden dolayı … Read More