ConectoHub

KPI Örnekleri

KPI Nedir?

KPI veya Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi), organizasyonların performansını ölçmek için kullandıkları değerlere verilen isimdir. Bu göstergeler, bir şirketin hedeflerine ne kadar yakın olduğunu gösteren spesifik, ölçülebilir değerlerdir. KPI’lar organizasyonlar için çok önemlidir, işletmenin doğru bir rotada yol almasını sağlar. 

OKR ve Birlikte Kullanılabilir mi?

OKR (Objectives and Key Results) ve KPI (Key Performance Indicators) her ikisi de performans yönetimi araçlarıdır ve birlikte kullanıldıklarında organizasyonlar için büyük değer sağlayabilirler. OKR ve KPI’ların bir arada kullanılması, organizasyonların hem stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken hem de günlük operasyonların verimliliğini izlemelerini sağlar. İşte bu iki sistemi birlikte kullanmanın bazı avantajları: ve KPI (Key Performance Indicators) her ikisi de performans yönetimi araçlarıdır ve birlikte kullanıldıklarında organizasyonlar için büyük değer sağlayabilirler. OKR ve KPI’ların bir arada kullanılması, organizasyonların hem stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken hem de günlük operasyonların verimliliğini izlemelerini sağlar. İşte bu iki sistemi birlikte kullanmanın bazı avantajları:

 1. Stratejik Hedefler ve Günlük Operasyonlar Arasındaki Köprü: OKR’lar genellikle daha geniş, stratejik hedefleri temsil eder ve belirli bir zaman dilimi sonunda ne başarılmak istendiğini açıklar. KPI’lar ise sürekli izlenen, operasyonel verimliliği ve sürekliliği sağlayan metriklerdir. Bu iki sistem bir arada kullanıldığında, şirketlerin hem uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına hem de kısa vadeli performansın sürekli izlenmesine olanak tanır.
 2. Tamamlayıcı Bilgiler: OKR’lar, genellikle dönüştürücü hedefler ve önemli sonuçlar etrafında şekillenirken, KPI’lar belirli performans göstergeleri üzerinden süreklilik arz eden başarıyı ölçer. OKR’larla elde edilen başarılar, KPI’lardan alınan verilerle desteklenebilir ve tam tersi de geçerlidir. Bu, organizasyonların genel sağlığını ve yönünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 3. Motivasyon ve Angajmanın Artırılması: Çalışanlar, hem günlük performanslarının nasıl ölçüldüğünü (KPI) hem de daha büyük resmi ve stratejik hedefleri (OKR) gördüklerinde, kendi rollerinin organizasyonun genel başarısına nasıl katkıda bulunduğunu daha iyi anlayabilir. Bu, hem motivasyonu hem de angajmanı artırabilir.
 4. Esneklik ve Odaklanma: KPI’lar, performansın belirli alanlarında gelişim ihtiyacını belirleyebilir ve bu alanlar daha sonra OKR’ların geliştirilmesine ilham verebilir. Tersi durumda, OKR’lara ulaşıldığında, hangi KPI’ların etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini anlamak mümkün olur.

Kısacası, OKR ve KPI’ları bir arada kullanmak, organizasyonların hem büyük resmi görmelerini hem de günlük performansı etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu bütünleşik yaklaşım, stratejik planlama ve operasyonel mükemmellik arasında dengeli bir köprü kurarak, tüm organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

KPI’ları Nasıl Tanımlamalıyız?

 1. İş hedefleriyle doğrudan ilgili iş metriklerini belirleyin: Temelden başlayalım; Satış KPI’ları Ürün KPI’larından farklıdır, bunlar da Finans KPI’larından farklıdır. Alanınızdaki doğrudan performans göstergesi sorularını sorarak neyi başarmak istediklerini ve başarı kriterlerini anlayın. Bu grup, önümüzdeki ay, çeyrek veya yıl için bu iş metriklerini bir rehber olarak kullanacak. Bir anahtar performans göstergesi bir iş hedefine katkıda bulunmuyorsa, o gitmelidir!
 • Çözmek istediğiniz problem nedir?
 • Ulaşmak istediğiniz sonuç nedir?
 • Başarıyı nasıl ölçeceksiniz?
 • Sonucunuza ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl anlayacaksınız? 

   2. Açık ve spesifik anahtar performans göstergeleri yazın: Görüşlerini aldıktan sonra, metrikleri iki       kategoriye ayırın: öncü ve gecikmeli göstergeler.

 • Öncü göstergeler, istenen sonuca ulaşmak için stratejilerini değiştirmeleri veya ayarlamaları gerekip gerekmediğini bildirecektir.
 • Gecikmeli göstergeler tam tersidir. Bu anahtar performans göstergeleri, süreçlerin ve güncellemelerin daha uzun bir süre boyunca ne kadar iyi performans gösterdiğini belirler.

KPI Örnekleri

İyi tanımlanmış KPI’lar, işletmelerin doğru kararlar almasını sağlar ve sürekli iyileştirme için gerekli verileri sunar. Şimdi, farklı endüstrilere ve departmanlara uygun olarak örnek KPI’ları inceleyeceğiz. Bu örnekler, sizin de iş süreçlerinizi daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olacak şekilde detaylandırılmıştır, böylece her bir iş fonksiyonu için en etkili göstergeleri belirleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda OKR uygulayacaksanız; çok çeşitli iş fonksiyonlarını ve departman seviyelerini kapsayan OKR örnekleri size yardımcı olacaktır. . ConectoHub ile bu KPI’ları kolaylıkla takip edebilir, performans yönetiminizi daha stratejik ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Satış KPI Örnekleri

Satış Büyümesi: İşletmeniz istikrarlı bir şekilde büyüyor mu?

Satış Hedefi: Satış hedefleri konusunda doğru yolda mısınız?

Müşteri Edinme Maliyeti: Yeni bir müşteri ne kadar tutar?

Birim Başına Ortalama Gelir: Kullanıcı başına ortalama geliriniz nedir?

Müşteri Yaşam Boyu Değeri: Bir müşteriden ne kadar kazanmayı bekliyorsunuz?

Müşteri Kayıp Oranı: Kaç müşteri kaybediyorsunuz?

Ortalama Satış Döngüsü Uzunluğu: Satış döngünüzü nasıl kısaltırsınız?

Potansiyel Müşteriden Fırsata Dönüşüm Oranı: Potansiyel müşteri kaliteniz nasıl?

Fırsattan Kazanca Dönüşüm Oranı: Kaç nitelikli potansiyel müşteri işlemle sonuçlanıyor?

Potansiyel Müşteri Dönüşüm Oranı: Dönüşüm oranınız istikrarlı mı?

Satış Fırsatlarının Sayısı: Potansiyel satın alma hacminiz nedir?

Satış Fırsatı Puanı: Satış fırsatlarınızı önceliklendiriyor musunuz?

Ortalama Satın Alma Değeri: Ortalama satın alma değeriniz sürdürülebilir mi?

Ülkelere Göre Satış Hacmi: Hedef ülkeleriniz hangileri?

Ürün Başına Gelir ve Kar: En karlı ürünleriniz hangileri?

Satış Temsilcisi Başına Gelir: Satış temsilcileriniz ne kadar gelir getiriyor?

Satış Temsilcisi Başına Kar Marjı: Satış ekibiniz beklenildiği gibi karlı mı?

Satış Temsilcisi Başına NPS: Satış temsilcileri iyi bir hizmet sunuyor mu?

Yükseltme ve Çapraz Satış Oranları: Gelirinizi ve Yatırım Getirinizi nasıl artırırsınız?

Kampanyaya Göre Artan Satışlar: Hangi kampanya size en iyi sonuçları getiriyor?

Pazarlama KPI Örnekleri

Müşteri Edinme Maliyeti: Müşteri edinme maliyetleriniz uygulanabilir mi?

Potansiyel Müşteri Başına Maliyet: Bir potansiyel müşteriye ne kadar harcamalısınız?

Satış Hedefi & Büyüme: Satışlarınız büyüyor ve hedeflerine ulaşıyor mu?

Ortalama Sipariş Değeri: Ortalama alışveriş sepeti değeri nedir?

Yatırım Getirisi (ROI): Pazarlama dolarlarınızı ne kadar verimli harcıyorsunuz?

Müşteri Yaşam Boyu Değeri: Yeni müşteriler uzun vadede karlı mı?

Web Sitesi Trafikten Potansiyel Müşteriye Dönüşüm Oranı: Web siteniz nasıl dönüşüm sağlıyor?

Potansiyel Müşteriden MQL’ye Dönüşüm Oranı: Pazarlama, üretilen potansiyel müşterilerinizi nasıl nitelendiriyor?

MQL’den SQL’ye Dönüşüm Oranı: Satış ekibinizin potansiyel müşterileriniz için hangi gereksinimleri var?

Hedef Dönüşüm Oranı: İş hedeflerinize ne kadar iyi ulaşıyorsunuz?

Dönüşüme Kadar Geçen Ortalama Süre: Ziyaretçileriniz ne kadar hızlı dönüşüm sağlıyor?

Açılış Sayfası Dönüşüm Oranı: Hangi sayfalar ve içerikler en iyi performansı gösteriyor?

Tıklama Başına Maliyet: Paranızın karşılığını alıyor musunuz?

Hemen Çıkma Oranı: Ziyaretçiler aradıklarını buluyor mu?

Etkileşim Oranı: Kullanıcılar içeriğinize ne kadar iyi yanıt veriyor?

Tıklama Oranı: Reklamlarınız ve içeriğiniz dikkat çekiyor mu?

Finans KPI Örnekleri

Brüt Kar Marjı: Satılan malın maliyetinden (COGS) sonra elinizde kalan gelir ne kadar?

İşletme Kar Marjı: EBIT’iniz zaman içinde nasıl gelişiyor?

İşletme Gider Oranı: İşletme giderlerinizi nasıl optimize ediyorsunuz?

Sabit İşletme Giderleri: İşletmenizin sabit maliyetleri nelerdir?

Değişken İşletme Giderleri: En yüksek değişken maliyetleriniz nelerdir?

İşletme Giderleri Gelişimi: İşletme giderleriniz nasıl gelişiyor?

Net Kar Marjı: Şirketiniz net karını ne kadar iyi artırıyor?

Çalışma Sermayesi: Şirketinizin finansal sağlığı stabil mi?

Cari Oran: Kısa vadeli yükümlülüklerinizi ödeyebilir misiniz?

Hızlı Oran / Asit Testi: Şirketinizin likiditesi sağlıklı mı?

Nakit Dönüşüm Döngüsü: Kaynaklarınızı ne kadar hızlı nakde çevirebilirsiniz?

Borç Ödeme Devir Hızı: Giderlerinizi makul bir hızda mı ödüyorsunuz?

Alacak Devir Hızı: Ödemelerinizi ne kadar hızlı tahsil ediyorsunuz?

Tedarikçi Ödeme Hata Oranı: Faturalarınızı verimli bir şekilde mi işliyorsunuz?

Bütçe Sapması: Bütçeniz doğru ve gerçekçi mi?

Gerçekleşen vs Tahmini Giderler: Beklenen maliyetlerinize ulaşıyor musunuz?

Gerçekleşen vs Tahmini Gelirler: Beklenen gelirlerinize ulaşıyor musunuz?

Varlık Getirisi: Şirketinizin varlıklarını ne kadar verimli kullanıyorsunuz?

Özsermaye Getirisi: Hissedarlar için ne kadar kar üretiyorsunuz?

Ekonomik Değer Katkısı: Gerçek ekonomik kar üretiyor musunuz?

Çalışan Memnuniyeti: Ekibiniz, çalışma yeriniz olarak sizi tavsiye eder mi?

İşgücü Devir Oranı: İşgücünüzü nasıl kullanıyorsunuz?

IT KPI Örnekleri:

Toplam Biletler vs. Açık Biletler: Bilet devir oranınızı zamanla ölçüyor musunuz?

Bütçeye Uygun Teslim Edilen Projeler: Bütçenizi sınırlar içinde tutabilir misiniz?

Ortalama İşlem Süresi: Görevlerinizi nasıl kontrol altında tutuyorsunuz?

Geliştirilen Yeni Özellikler: Sürekli olarak kaç özellik geliştiriyorsunuz?

Kritik Hata Sayısı: Düzenli olarak kaç hata ile karşılaşıyorsunuz?

Sunucu Kesinti Süresi: Kesintinin ne zaman ve neden olduğunu biliyor musunuz?

Yedekleme Frekansı: Verilerinizi ne sıklıkla yedekliyorsunuz?

Siber Güvenlik Derecelendirmesi: Genel güvenlik stratejiniz nasıl?

Saldırı Girişim Miktarı: Hangi sıklıkta ve türde tehditlerle karşılaşıyorsunuz?

Tehdidi Algılama Ortalama Süresi: Bir saldırı tehdidini algılamanız ne kadar sürüyor?

Onarım Ortalama Süresi: Beklenmedik olaylarla ne kadar verimli başa çıkıyorsunuz?

Phishing Testi Başarı Oranı: Çalışanlarınız potansiyel tehditler konusunda bilinçli mi?

Çözülmeyen Biletler Çalışan Başına: Çalışanların etkinliğini izliyor musunuz?

Tekrar Açılan Biletler: Biletlerinizi verimli bir şekilde mi yönetiyorsunuz?

IT Destek Çalışanları Son Kullanıcı Başına: Yeterli IT desteğiniz var mı?

Tahminlerin Doğruluğu: Ekibinizin zamanını doğru tahmin ediyor musunuz?

IT Yatırım Getirisi: Yatırımlarınız ne kadar karlı?

IT Maliyetlerinin Ayrıştırılması: Maliyetlerinizin ayrıştırılmasını belirleyebiliyor musunuz?

IT Maliyetleri vs. Gelir: IT harcamalarınızı gelirlerinizle karşılaştırıyor musunuz?

Ekip Ayrılma Oranı: Yetenekli çalışanları elinizde tutmayı başarabiliyor musunuz?

İnsan Kaynakları KPI Örnekleri:

Devamsızlık Oranı: Çalışanlarınızın bağlılığını değerlendirin

Fazla Mesai Saatleri: Çalışanlarınızın iş yükünü detaylı olarak izleyin

Eğitim Maliyetleri: Çalışanlarınıza yapılan yatırımları analiz edin

Departman Bazında Maaş Maliyeti: Toplam maaş maliyetlerinizi ayrıştırın

Departman Bazında Maaş Maliyeti Gelişimi: Departmanların maaş-gelir oranlarını görün

Ülke Bazında Maaş Maliyeti Gelişimi: Ülke bazında maaş-gelir oranlarını analiz edin

Çalışan Verimliliği: İş gücünüzün genel etkinliğini takip edin

Yetenek Memnuniyeti: Çalışanlarınızın uzun vadede memnun olduğundan emin olun

Yönetici Geri Bildirim Puanı: Çalışanların yöneticilerinden memnun olup olmadığını görün

İşe Alım Maliyeti: Mükemmel uyumu bulmak için ne gerektiğini analiz edin

İşe Alım Dönüşüm Oranı: En iyi işe alım yöntemini bulun

İşe Alım Süresi: Yeni bir çalışan bulmak için ne kadar süre gerektiğini izleyin

İşgücü Gelişimi: Boş pozisyonları ve yeni işe alımları izleyin

Ortalama İş Süresi: Çalışanların şirkette ne kadar kaldığını analiz edin

Yetenek Değerlendirmesi: Çalışanlarınızın kalitesini değerlendirin

Çalışan Devir Oranı: Tutma çabalarınızın nasıl çalıştığını görün

Yetenek Devir Oranı: Yeteneklerinizi ne sıklıkla değiştirdiğinizi değerlendirin

Grup Bazında Devir Oranı: Çeşitlilik gruplarınızın memnun olup olmadığını izleyin

İşten Çıkarma Oranı: Doğru çalışanları işe alıp almadığınızı öğrenin

Kadın-Erkek Oranı: Şirketinizdeki cinsiyet çeşitliliğini anlayın

Rol Bazında Cinsiyet Çeşitliliği: Yönetici pozisyonlarında cinsiyet dağılımını takip edin

Departman Bazında Cinsiyet Oranı: Departmanlar arası cinsiyet dağılımını izleyin

Etnik Çeşitlilik: Departmanlarınızın ne kadar çeşitli olduğunu keşfedin

Etnik Bazda İşe Alım Ayrıştırması: Çeşitli bir işe alım sürecini garanti altına alın

Yarı Zamanlı Çalışanlar: Zaman içinde yarı zamanlı çalışanların evrimini izleyin

Ortalama Kalış Süresi: Çalışanlarınızın şirketinizde ne kadar kaldığını görün

Ürün Yönetimi KPI Örnekleri:

Müşteri memnuniyeti: Olumlu yanıtların sayısı ÷ toplam yanıt sayısı x 100

Müşteri Devam Oranı: Belirli bir dönem sonundaki müşteriler – yeni müşteriler ÷ belirli bir dönem başındaki müşteriler x 100

Müşteri Kayıp Oranı: Müşteri kayıp oranı = kaybedilen müşteriler ÷ toplam müşteriler

Dönüşüm Oranı: Ödeme yapan müşterilerin sayısı ÷ deneme kullanıcılarının sayısı

Müşteri Yaşam Boyu Değeri: Kullanıcı başına ortalama gelir x ortalama müşteri ömrü

Müşteri Edinme Maliyeti: Belirli bir zaman dilimindeki satış ve pazarlama harcamaları ÷ belirli bir zaman diliminde edinilen toplam müşteri sayısı

Günlük Aktif Kullanıcı: Günde aktif olan kullanıcıların sayısı

Aylık Aktif Kullanıcı: Ayda aktif olan kullanıcıların sayısı

Oturum Süresi: Kullanıcıların ürününüzde geçirdiği toplam süre ÷ kullanıcı sayısı

Destek yükseltme oranı: ilk seviyeden yükseltilen destek taleplerinin sayısı ÷ toplam destek taleplerinin sayısı.

Startup KPI Örnekleri:

Müşteri Yaşam Boyu Değeri: Şirketinizin bireysel müşteri hesaplarından bekleyebileceği gelir

Aktivasyon Oranı: Yönlendirme sürecinde herhangi bir önemli olayı tamamlayan kullanıcıların yüzdesi

Finansal Ömrü: Şirketin parası bitene kadar kaç ay faaliyet gösterebileceği

Ortalama Satış Döngüsü Uzunluğu: Ortalama bir anlaşmanın kapanması için gereken gün sayısı


ConectoHub ile KPI ve OKR’lerinizi Takip Ederek Sürekli Performans Yönetimi Nasıl Yapabilirsiniz?

KPI ve OKR’lerinizi yönetmek, performansınızı sürekli olarak iyileştirme fırsatı sunar; anlık uyarılarla zenginleştirilmiş dashboardlar üzerinden bu göstergeleri takip edebilirsiniz:

Kişiye, departmana veya tüm şirkete özel hedef kartları oluşturarak her bir hedefi farklı oranlarda entegre edebilir ve böylece performansınızı etkin bir şekilde izleyerek gerekli önlemleri zamanında alabilirsiniz. Bu dinamik süreç, organizasyonunuzun hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar ve sürekli gelişim için sağlam bir yapı sunar.

ConectoHub kullanarak performans yönetimindeki yaklaşım, bireysel performans skorlarını sadece kişisel başarılar üzerinden değil, aynı zamanda kişilerin departmanlarına ve genel şirket hedeflerine olan katkılarıyla birlikte hesaplar. Bu sistem, her çalışanın katkısını, belirlenen KPI’lar ve OKR’ler üzerinden değerlendirerek, bireyin takım ve şirket genelindeki performansını objektif ve adil bir şekilde ölçer. Böylece, her seviyeden çalışanın şirketin genel başarısına olan etkisi net bir şekilde görülebilir ve bu, hem motivasyonu artırır hem de bireysel ve toplu hedeflere ulaşmada daha stratejik bir yol haritası çizilmesini sağlar.

ConectoHub’ın 360 Derece Strateji ve Yetenek Yönetim sistemi ile performansı ve büyümeyi artırın

Sürekli performans yönetimi uygularken, otomatik bir sistem zor işlerin çoğunu ortadan kaldırır. Sistem otomasyonları, anlık raporları ve erken uyarı sistemleri ile siz iş ve ekip geliştirmeye daklanabilirsiniz.

ConectoHub, sürekli performans yönetimini otomatize ederek, süreci dinamik yönetmenizi, erken önlem almanızı, çalışanların departmana, departmanların ise şirkete katkısını anlık ölçmenizi sağlayan strateji ve yetenek yönetim uygulamasıdır. İş verileriniz ile entegre KPI, OKR, Yetenek Yönetimi ve sonuç olarak sürekli performans yönetimini tek platformdan yapmak için kolayca toplantı planlayabilirsiniz

OKR Nedir?

Sürekli değişen dengeler, artan müşteri talepleri, kompleks organizasyonlar “dinamik hedeflerle yönetim”i organizasyonlar için kaçınılmaz hale getirdi Araştırmalar; hedefe yönelik çalışma ile ilerlemenin gözle görülür olması ve organizasyondaki her bir bireyin kendi katkısını net olarak

Teknik Olmayan Ekipler için Çevik Çalışma Rehberi

“21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak” Alvin Toffler. Her zaman güçlü olanlar değil, hızlı adapte olanlar kazanır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları ile stratejik insan kaynakları arasındaki temel fark, insan kaynaklarının çalışanların günlük yönetimine odaklanması, stratejik insan kaynaklarının ise çalışanların şirketin genel hedeflerine nasıl ulaşabileceğine odaklanmasıdır.

Exit mobile version