KPI Nedir? Nasıl Belirlenir ve Neden Önemlidir?

Anahtar Performans Göstergesi (KPI), kuruluşların performanslarını veya iş hedeflerine doğru ilerlemelerini takip ve analiz etmek için kullandıkları nicel ölçütlerdir.

KPI’lar, bir işletmenin başarısını en iyi şekilde gösteren belirli alanları belirlemek ve ölçmek için kullanılır. Bu sayede şirketler, hangi alanlarda iyi performans gösterdiklerini ve hangi alanlarda geliştirme yapmaları gerektiğini görebilirler.

KPI’ların Faydaları:

 • Hedeflere ulaşmayı sağlar: KPI’lar, şirketlerin hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olur.
 • Performansı artırır: KPI’lar, şirketlerin hangi alanlarda iyi performans gösterdiklerini ve hangi alanlarda geliştirme yapmaları gerektiğini görmelerini sağlayarak performansı artırmaya yardımcı olur.
 • Motivasyonu artırır: KPI’lar, çalışanların hedeflere ulaşmak için motive olmalarını sağlayarak iş birliğini ve motivasyonu artırır.
 • Hesap verebilirliği artırır: KPI’lar, şirketlerin hedeflere ulaşma konusunda hesap verebilir olmalarını sağlayarak şeffaflığı artırır.

KPI’ları Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Hedeflerle uyumlu olmalı: KPI’lar, şirketin genel hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
 • Ölçülebilir olmalı: KPI’lar, kolayca ölçülebilir olmalıdır.
 • Ulaşılabilir olmalı: KPI’lar, ulaşılabilir hedefler olmalıdır.
 • Alakalı olmalı: KPI’lar, şirketin işiyle alakalı olmalıdır.
 • Zamanlı olmalı: KPI’lar, zamanında takip edilebilmelidir.

KPI’lar, her ölçekteki işletme için önemli bir araçtır. KPI’ları doğru şekilde kullanarak, şirketler performanslarını artırabilir, hedeflerine ulaşabilir ve daha başarılı olabilirler.

KPI Nasıl Belirlenir?

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar), bir şirketin başarısını ölçmek ve izlemek için kritik öneme sahiptir. Doğru KPI’ları seçmek ve izlemek, bir şirketin hedeflerine ulaşmasına ve genel performansını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

KPI Belirleme Aşamaları:

1. Hedeflerinizi Belirleyin:

KPI’ları belirlemeden önce, şirketinizin genel hedeflerini ve önceliklerini belirlemek önemlidir. Hedeflerinizi netleştirmek, hangi KPI’ların sizin için en önemli olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

2. Hedeflerinize Ulaşmak için Gereken Adımları Belirleyin:

Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atmanız gerektiğini belirleyin. Bu adımlar, KPI’larınızın temelini oluşturacaktır.

3. Ölçülebilir Göstergeler Seçin:

Her bir KPI için ölçülebilir ve izlenebilir göstergeler seçin. Bu göstergeler, ilerlemenizi takip etmenize ve hedeflerinize ne kadar yakın olduğunuzu görmenize olanak tanır.

4. KPI’larınızı SMART Hedeflerle Uyumlu Hale Getirin:

KPI’larınızın SMART hedeflere (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Alakalı ve Zamana Bağlı) uygun olduğundan emin olun. SMART hedefler, KPI’larınızın net, odaklı ve ulaşılabilir olmasını sağlar.

5. KPI’larınızı İzleyin ve Değerlendirin:

KPI’larınızı düzenli olarak izleyin ve değerlendirin. Bu sayede, ilerlemenizi takip edebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

KPI Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • KPI’larınızın şirketinizin genel hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
 • KPI’larınızın ölçülebilir ve izlenebilir olduğundan emin olun.
 • KPI’larınızın ulaşılabilir olduğundan emin olun.
 • KPI’larınızın şirketinizin işiyle alakalı olduğundan emin olun.
 • KPI’larınızı zamanında takip edebileceğinizden emin olun.

KPI’lar, bir şirketin başarısını ölçmek ve izlemek için güçlü bir araçtır. Doğru KPI’ları seçmek ve izlemek, bir şirketin hedeflerine ulaşmasına ve genel performansını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

KPI Belirlemek Neden Önemlidir?

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar), bir şirketin başarısını ölçmek ve izlemek için kritik öneme sahiptir. Doğru KPI’ları seçmek ve izlemek, bir şirketin şu konularda önemli ilerleme kaydetmesine yardımcı olabilir:

 1. Hedeflere Ulaşmayı Kolaylaştırır

Net ve ölçülebilir hedefler belirleyerek, şirketler çabalarını bu hedeflere odaklayabilir ve ilerlemelerini takip edebilirler. KPI’lar, şirketlerin hedeflerine ne kadar yakın olduklarını görmelerini sağlayarak gerektiğinde rotasını düzeltmelerine yardımcı olur.

     2. Performansı İyileştirir

KPI’lar, hangi alanlarda iyi performans gösterildiğini ve hangi alanlarda geliştirme yapılması gerektiğini belirleyerek şirketlerin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Zayıf performans gösteren alanları belirleyerek, şirketler kaynaklarını bu alanlara odaklayabilir ve iyileştirmeler için gerekli adımları atabilirler.

    3. Motivasyonu Artırırır

Hedeflere ulaşmak için KPI’ları kullanmak, çalışanların motive olmalarını ve iş birliğini artırmalarını sağlayabilir. Çalışanlara, katkıları şirketin genel başarısına nasıl katkıda bulunduğunu gösteren somut veriler sunarak, KPI’lar onları motive etmeye yardımcı olabilir.

    4. Hesap Verebilirliği Artırır

KPI’lar, şirketlerin hedeflere ulaşma konusunda hesap verebilir olmalarını sağlayarak şeffaflığı artırır. KPI’ları izleyerek ve raporlayarak, şirketler paydaşlarına ilerlemelerini gösterebilir ve sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlayabilirler.

   5. Stratejik Odak Sağlar

KPI’lar, şirketlerin stratejik hedeflerine odaklanmalarını sağlayarak, kaynaklarını ve çabalarını en önemli alanlara yönlendirmelerine yardımcı olur. KPI’lar, şirketlerin stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmelerine ve gerektiğinde değişiklikler yapmalarına olanak tanır.

   6. Rekabette Öncü Olmayı Sağlar

KPI’lar, şirketlerin sektördeki rakipleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmelerini sağlayarak rekabette kalmalarına yardımcı olur. Güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, şirketler rakiplerine karşı avantaj elde etmek için stratejilerini geliştirebilirler.

Departmanlara Göre KPI Örnekleri

Satış:

 • Satış Hacmi: Belirli bir zaman diliminde satılan ürün veya hizmet miktarı.
 • Satış Cirosu: Belirli bir zaman diliminde satışlardan elde edilen toplam gelir.
 • Ortalama Sipariş Değeri: Tek bir siparişten elde edilen ortalama gelir.
 • Müşteri Edinme Maliyeti: Yeni bir müşteriyi kazanmak için yapılan ortalama masraf.
 • Müşteri Churn Oranı: Belirli bir zaman diliminde şirketten ayrılan müşteri yüzdesi.

Pazarlama:

 • Web Sitesi Trafiği: Web sitesini ziyaret eden toplam kişi sayısı.
 • Sosyal Medya Etkileşimi: Sosyal medya profillerinde beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar gibi etkileşimlerin sayısı.
 • Potansiyel Müşteri Sayısı: Satış ekibine devredilen potansiyel müşteri sayısı.
 • Dönüşüm Oranı: Web sitesi ziyaretçilerinin müşteriye dönüşen yüzdesi.
 • Marka Farkındalığı: Hedef kitlenin markayı tanıma ve hatırlama oranı.

Finans:

 • Kar Marjı: Satışlardan elde edilen karın satışlara oranı.
 • Nakit Akışı: Şirkete giren ve çıkan nakit miktarı.
 • Borç-Özsermaye Oranı: Şirketin borcunun özsermayesine oranı.
 • Yatırım Getirisi: Bir yatırımdan elde edilen karın yatırım maliyetine oranı.
 • Alacak Hesap Dönemi: Ortalama olarak tahsilatın ne kadar sürede gerçekleştiği.

İş Geliştirme:

 • Yeni Müşteri Kazanma Oranı: Belirli bir zaman diliminde kazanılan yeni müşteri sayısı.
 • Ortaklık Sayısı: Şirketin kurduğu stratejik ortaklıkların sayısı.
 • Pazar Payı: Şirketin toplam pazardaki payı.
 • Yeni Ürün Geliştirme Süresi: Yeni bir ürünün fikir aşamasından pazara sunulmasına kadar geçen süre.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerin ürün veya hizmetlerden memnuniyet düzeyi.

Mühendislik:

 • Hata Oranı: Ürünlerde veya hizmetlerde bulunan hataların sayısı.
 • Ürün Geliştirme Süresi: Yeni bir ürün veya özelliğin geliştirilmesi için gereken süre.
 • Proje Teslimat Süresi: Projelerin planlanan sürede tamamlanma oranı.
 • Sistem Kullanılabilirliği: Sistemlerin kesintisiz ve hatasız çalıştığı süre.
 • Mühendis Verimliliği: Mühendislerin belirli bir görevi tamamlamak için harcadıkları zaman.

Üretim:

 • Üretim Hacmi: Belirli bir zaman diliminde üretilen ürün miktarı.
 • Üretim Süresi: Bir ürünün üretilmesi için gereken süre.
 • Stok Seviyesi: Eldeki hammadde ve bitmiş ürün miktarı.
 • Teslimat Süresi: Ürünlerin müşterilere teslim edilmesi için gereken süre.
 • Ürün Kalitesi: Ürünlerin kusursuzluk ve tutarlılık düzeyi.

Ürün Yönetimi:

 • Aktif Kullanıcı Sayısı: Ürünü düzenli olarak kullanan kişi sayısı.
 • Kullanıcı Bağlılığı: Kullanıcıların ürünle ne kadar etkileşime girdiği.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerin ürünle ilgili memnuniyet düzeyi.
 • Net Promotör Skoru (NPS): Müşterilerin ürünü başkalarına tavsiye etme olasılığı.
 • Ürün Yolu Haritası Tamamlama Oranı: Planlanan ürün özelliklerinin ne kadarının zamanında tamamlandığı.

Unutmayın ki bu sadece birkaç örnektir. Her şirketin kendine özgü hedefleri ve öncelikleri vardır ve bu nedenle KPI’ları da farklı olacaktır. Şirketiniz için en önemli KPI’ları seçerken, bu hedefleri ve öncelikleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

KPI Yönetmek için Yazılım Kullanmanın Faydaları

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar), bir şirketin başarısını ölçmek ve izlemek için kritik öneme sahiptir. Doğru KPI’ları seçmek ve izlemek, bir şirketin hedeflerine ulaşmasına ve genel performansını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Ancak, KPI’ları manuel olarak yönetmek zaman alıcı ve zor bir iş olabilir. Bu nedenle, birçok şirket KPI’larını yönetmek için yazılım kullanmayı tercih etmektedir. KPI yönetim yazılımı, şirketlere şu gibi birçok fayda sağlayabilir:

Erken Önlem Alma:

Trendleri ve veri sapmalarını otomatik olarak izleyerek, şirketlerin potansiyel sorunları erken aşamada belirlemesine ve önlem almasına yardımcı olur. Bu sayede şirketler, mali kayıpları ve itibar zedelenmesini önleyebilirler.

Raporlara Hızlı Erişim:

Önceden tanımlanmış raporlar ve görselleştirmeler sunarak şirketlerin KPI’ları hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi edinmelerini sağlar. Bu sayede, şirketler zaman kaybetmeden gerekli adımları atabilirler.

Şirketin, Departmanların ve Kişilerin Durumlarına Anlık Erişim:

Şirketin genel performansına ve her bir departman ve personelin KPI’larına dair gerçek zamanlı bilgi sağlayarak şirketlere panoramik bir bakış açısı kazandırır. Bu sayede şirketler, hangi alanlarda iyi performans gösterdiklerini ve hangi alanlarda geliştirme yapmaları gerektiğini görebilirler.

Verimliliği Artırır:

KPI’ları manuel olarak takip etme ve raporlama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Bu sayede, çalışanlar daha önemli işlere odaklanabilirler.

Karar Vermeyi Geliştirir:

Şirketlere veri tabanlı karar vermeyi mümkün kılarak daha bilinçli ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.

İş Birliğini Teşvik Eder:

Farklı departmanlar ve ekipler arasında veri paylaşımını ve iş birliğini kolaylaştırarak şirket kültürünü güçlendirir.

Motivasyonu Artırır:

Çalışanlara performansları hakkında geri bildirim sağlayarak ve onları hedeflerine ulaşmaya teşvik ederek motivasyonlarını artırır.

Maliyetleri Düşürür:

Verimliliği artırarak ve hataları azaltarak şirketlere maliyet tasarrufu sağlar.

ConectoHub sürekli performans yönetimini otomatize ederek; süreci dinamik yönetmenizi, erken önlem almanızı, çalışanların departmana, departmanların ise şirkete katkısını anlık ölçmenizi sağlayan strateji ve yetenek yönetim uygulamasıdır.

Şirketiniz günümüzün rekabetçi ortamında ilerlerken, mevcut ve istenen iş sonuçları arasındaki boşluğu sürekli olarak kapatmanızı sağlayan bir köprüye ihtiyacınız var. ConectoHub stratejinizi statik bir plandan geri bildirimle yönlendirilen büyüme motoruna dönüştürmek için teknolojiyi ve deneyimi bir araya getirir.

İş verileriniz ile entegre KPI, OKR, Yetkinlik Yönetimi ve sonuç olarak Sürekli Performans Yönetimini tek platformdan yapmak için kolayca toplantı planlayabilirsiniz.

Comments are closed.