Uzaktan Çalışma Modellerinde Verimliliği Artırma Stratejileri

Uzaktan çalışma, son yıllarda popülerliği artan ve birçok sektörde tercih edilen bir çalışma yöntemi haline geldi. Pandemi süreciyle birlikte daha da yaygınlaşan bu model, hem işverenler hem de çalışanlar için yeni fırsatlar sunuyor ancak soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışmanın verimliliği en büyük soru işareti.

Öncelikle uzaktan çalışma modellerinin faydaları nelerdir?

I. Genişletilmiş Uzaktan İşe Alma Havuzu Sağlar Evden çalışma yeteneği, bir organizasyonun işe alma havuzunu yerelden ulusal veya uluslararası yeteneklere kadar genişletebilir, artık yer değiştirme bir gereklilik olmaktan çıkar.

II. Yüksek Yetenekli İş Adayları Alma Fırsatı Verir Daha uzaktan ve esnek bir çalışma kültürü, üst düzey yetenekleri çekmek ve onları etkilemek için güçlü bir değer olabilir.

III. Yetenek Tutma Oranını Arttırır Uzaktan çalışma, çalışan deneyimine fayda sağlayabilir. Çalışanlar, esnek zaman ve uzaktan çalışma dahil olmak üzere iş yerinde esnekliği değerlendirir.

IV. Uzaktan çalışanlar daha uzun saatler çalışıyor

Ergotron’un araştırması, çalışanların %40’ının evde ofiste olduğundan daha uzun saatler çalıştığını ortaya koydu. Ve Ulusal Ekonomi Araştırma Bürosu’nun verileri, bu uzatılmış çalışma günlerinin ortalama olarak 48,5 dakika daha uzun olduğunu gösteriyor. Tam zamanlı çalışanlar için bu süre bir yılda 193’ten fazla ek çalışma saati anlamına gelebilir.

V. Uzaktan çalışanların iş-yaşam dengesi daha iyi durumda

Belki de şaşırtıcı bir şekilde, Egotron anketine katılanların %75’i evden çalışmaya başladıktan sonra iş-yaşam dengelerinin arttığını söyledi. Aslında, Future Forum’dan elde edilen veriler bu kavramı doğrular. Future Forum, Nisan 2022’de uzaktan çalışanların tam zamanlı ofis çalışanlarına göre iki kat daha fazla iş-yaşam dengesine sahip olduğunu buldu.

VI. Uzaktan çalışanlar daha az stres yaşıyor

2020 Nitro çalışması, uzaktan çalışanlarda işyerinde strese karşı azalma eğilimleri tespit etti. Bu çalışmada, uzaktan cevap verenlerin %29’u, ofis çalışmasının norm olduğu 2019’a göre %33’ten az bir oranda orta derecede iş stresi yaşadıklarını söyledi. Çalışma ayrıca, işyerinde “aşırı” stresli hisseden çalışan sayısının da azaldığını gösterdi. Bu rakam, işler yüz yüze çalışmaktan eve kaydıkça 2019’da %17’den 2020’de %15’e düştü.

Yukarıda özetlenen faydalarına rağmen uzaktan çalışma modellerinde verimlilik artışı o kadar kolay sağlanamıyor. Şirketlerin yapısal değişiklikler yapması gerekiyor. Yüksek verimlilikle çalışan başaırılı şirketlerde ortak noktanın sonuç odaklı sistem kurmak ve kültür oluşturmak olduğu ortaya çıkıyor.

Sonuçların Daha Önemli Olması Bunu şöyle düşünün: Genellikle, şirketler müşterilere sundukları hizmet veya son ürün için ödeme alır – yani tüm sıkı çalışmalarının “sonuçları”. Ürünün geliştirilmesi ne kadar sürerse sürsün, müşteriler bunu şirketin harcadığı zamanla değerlendirmeyecek.

O halde, çalışanlar da işlerinin sonucuna göre değerlendirilmeli. Sonuçta, ne kadar küçük bir parçası olursa olsun, aynı şirket sonucuna doğru çalışıyorlar. İşlerinin sonuçları, kaç saat çalıştıklarından değil, şirketin başarısını belirlemeye yardımcı oluyor.

Genel olarak bakıldığında, bir çalışanın görevleri tamamlama, kaliteli iş çıkarma ve projeleri ileriye taşıma kapasitesi, işlerinin onları ne kadar zaman aldığından çok daha fazla üretkenliklerinin bir göstergesidir. Ve performansları, şirketin misyonunu gerçekleştirmesine olan katkılarıyla bağlantılı olduğunda, sadece belirli bir saat hedefine ulaşmaya çalışıyormuş gibi hissetmekten çok daha bağlı ve işlerine daha angaje olacaklardır.

Çalışma Saatleri Ne Zaman Bu Kadar Önemli Hale Geldi? Henry Ford’un 1913’te montaj hattını icat etmesiyle, üretkenliğin ölçümü, çalışanların belirlenen iş istasyonlarında geçirdikleri saatlerle yakından ilişkilendirildi. Standart montaj hattı işinde, belirli bir yerde belirli bir zamanda işi yapmak, entelektüel çıktıdan çok daha önemliydi. Diğer bir deyişle, işte geçirilen saatler önemliydi, ancak bu bakış açısı günümüzde başarı, inovasyon, katma değerli çıktı getirmiyor.

Şirketiniz saatler yerine sonuçları ve etkiyi vurgulamaya hazırsa, yönetim stilinde bir değişiklik için temel oluşturmak ilk adımdır. Saatleri takip eden bir organizasyondan sonuçları kutlayan bir organizasyona geçiş yapmanıza yardımcı olacak bu ipuçlarını kullanın:

I. Güven Kültürü Oluşturun Sonuçları önceliklendiren bir güven kültürü oluşturmak için, uzaktan bir ortamdaki yöneticiler, çalışanlarına işlerini yapmaları için özgürlük ve otonomi vermeleri gerekiyor. Çalışanlar desteklendiğini ve güvendiklerini hissettiklerinde, mükemmel iş çıkarmak için ekstra çaba sarf edeceklerdir.

II. Şirketin Misyonunu Gerçekleştirmesine Olan Katkılarını Gösterin

Özellikle OKR metodolojisi kullanarak, bireylerin, takımların ortak hedefe koşmalarını sağlayabilirsiniz. Misyon ve vizyondan yola çıkarak belirleyeceğiniz hedefler, her bir çalışanın anlamlı bir amaca yönelik çalışmasını sağlar.

OKR ile daha detaylı bilgi için OKR Nedir En Başarılı Şirketler Hedef Belirlemek için Neden OKR Uyguluyor? ve  OKR’lerinizi Belirlemenin ve Uygulamanın En İyi Yolları

OKR örneklerin için Somut OKR Örnekleri

OKR uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar için OKR’lerin Başarısız Olmasının Temel Nedenleri

III. Sonuçlar Üzerinde Anlaşın Sonuçlar, her iki tarafın da beklentileri bildiği ve üzerinde anlaştığı sürece üretkenliğin ölçütü olarak işe yarar. Gerçekçi hedefler ve amaçlanan sonuçlar belirlemek için zaman ayırın ve çalışanlarınızın bu konuda sizinle aynı fikirde olduğundan emin olun. Bir sonuç ifadesi oluşturmak için aşağıdaki soruları kullanan iyi bir formül vardır:

İş etkisi nedir ve ne değişecek? Ne kadar ve nasıl başarı ölçülebilir? Bu hedef için zaman çerçevesi nedir? Sonuçların bireysel bileşenlerini belirledikten sonra, amaçlanan sonucu açıkça ortaya koyan bir ifadeye bu soruların yanıtlarını dönüştürün.

IV. Süreci Değil, Sonuçları Kontrol Edin Katı programlar uygulayan veya uzaktan bir ortamda çalışanlarının zamanını izlemeyi ve takip etmeyi seçen yöneticiler, güvensizlik ve katılığı içeren bir kültür yaratma riski taşırlar. Çalışanlarınızın zamanını ve iş yükünü mikro yönetme dürtüsüne direnin ve bunun yerine, üzerinde anlaşılan sonuçlara ulaşmak için en üretken oldukları şekilde, ne zaman, nerede ve nasıl çalışacaklarını kendileri belirlemelerine güç verin. Çalışanlar kendi şartlarında çalışma gücüne sahip olduğunda, daha mutlu, daha üretken olurlar ve daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olurlar.

VII. Gelişime Yönelik Geri Bildirimler Verin Neden önemli? Yöneticiler engelleri kaldırıp çalışanların her gün en iyi yaptıkları şeyi yapmalarına yardımcı olduklarında, çalışanların refahı artar ve organizasyonun çalışan çekme, bağlılık ve tutma oranları da artar.

ConectoHub’ın 360 Derece Strateji ve Yetenek Yönetim sistemi ile performansı ve büyümeyi arttırın

Sürekli performans yönetimi uygularken, otomatik bir sistem zor işlerin çoğunu ortadan kaldırır. Sistem otomasyonları, anlık raporları ve erken uyarı sistemleri ile siz iş ve ekip geliştirmeye daklanabilirsiniz.

ConectoHub, sürekli performans yönetimini otomatize ederek, süreci dinamik yönetmenizi, erken önlem almanızı, çalışanların departmana, departmanların ise şirkete katkısını anlık ölçmenizi sağlayan strateji ve yetenek yönetim uygulamasıdır. İş verileriniz ile entegre KPI, OKR, Yetenek Yönetimi ve sonuç olarak sürekli performans yönetimini tek platformdan yapmak için kolayca toplantı planlayabilirsiniz

Comments are closed.