Sürekli Geri Bildirim ve Performans Yönetimi

Günümüzde, çalışanların performansını artırma ve şirket hedeflerine kuruluşların başarısının temel taşlarından biridir. İlk performans değerlendirmesinin ne zaman yapıldığına dair net bir kayıt yok, ancak Harvard Business Review’ın raporuna göre 1940’larda şirketlerin %60’ı performans değerlendirmeleri yapıyordu. Ancak, bu uygulamayı mükemmelleştirmek için 80 yıldan fazla zamanları olmasına rağmen, çoğu şirket hala performans yönetimi süreçlerinin eksik olduğunu düşünüyor.

Geleneksel yıllık değerlendirme sistemleri genellikle geçmiş performansın analizine odaklanırken, gelecekteki performansı iyileştirmek için gerekli olan geri bildirim, kaynak ve koçluk sağlamada eksik kalıyor. Bu eksikliği gidermek için, organizasyon içinde düzenli olarak geri bildirim alışverişini kolaylaştıran bir sistem olan sürekli geri bildirime geçiş yapmak, performans yönetimi stratejisini iyileştirmenin akılcı bir yoludur.

Sürekli Geri Bildirim Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Sürekli geri bildirim, yöneticiler ve çalışanlar arasında, ayrıca akranlar arası, düzenli olarak geri bildirim alışverişini teşvik eden bir İnsan Kaynakları stratejisidir. Bu sistem performans değerlendirmelerini tamamlayarak, hem yıllık hem de günlük performans yönetimini destekler. Ayrıca, resmi olmayan “Harika iş!” gibi geri bildirimlerle sınırlı kalmaz, daha kapsamlı bir geri bildirim ve iletişim kültürünü teşvik eder.

Sürekli geri bildirim, çalışanların kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu sistem, geleneksel yıllık incelemelerin aksine, çalışanların ihtiyaç duydukları anında geri bildirim alarak hızlı bir şekilde ayarlama yapmalarını sağlar.

Sürekli Geri Bildirim Nedir? Sürekli geri bildirim, yöneticiler ve çalışanlar arasında, aynı zamanda akranlar arası, düzenli olarak geri bildirim alışverişini teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir İnsan Kaynakları stratejisidir.

Belirli hedeflere karşı düzenli ilerleme kontrol noktaları olduğunda, çalışanın kendi tarafından eylem planları tasarlaması ve üretkenliği artırmak için hedefleri önceliklendirmesi daha kolay olur.

Sürekli Geri Bildirimin Faydaları Nelerdir? Organizasyonunuzun performans yönetimi sistemini, sürekli geri bildirim çerçevesiyle tamamlayarak aşağıdaki faydalardan yaratır:

  1. Çalışan gelişimini teşvik eder: Sürekli geri bildirim sistemi uygulamak, çalışan gelişimi ve gelişimi etrafında düzenli konuşmaları kolaylaştırır. Ve başarılı bir sürekli geri bildirim çerçevesinin anahtar bir parçası olan kısa ve uzun vadeli OKR’ler göz önüne alındığında, çalışanlar yöneticilerle hedefleri belirleme ve tartışma konusunda aktif bir rol alacak, bu da çalışan gelişimini artıracaktır.
  2. Gerçek zamanlı içgörüler sağlar: Yöneticiler ve çalışanlar arasında düzenli olarak gerçekleşen açık, dürüst konuşmalar ve uygulanabilir öneriler sayesinde, sürekli geri bildirim, sorunlar proje veya takım başarısını tehdit eden sorunlara dönüşmeden önce sorunları ele alıp engelleri kaldırmaya yardımcı olur — veya daha da kötüsü, yüksek çalışan devir hızına yol açar. Çalışanlar rutin olarak iyi yaptıkları şeyler ve iyileştirebilecekleri alanlar hakkında bilgi aldıkları için, sürekli geri bildirim, bir yöneticinin esas olarak bir çalışanın en son başarılarına veya eksikliklerine odaklandığı yakınlık yanlılığı riskini de azaltır — bu, önemli geri bildirimlerin yalnızca yılda bir veya iki kez verildiği durumlarda, yalnızca daha resmi incelemelere güvenildiğinde yaygın bir tuzak olabilir.
  3. Çalışan bağlılığını iyileştirir: Gallup’ta yer alan bir makaleye göre, “araştırmalar, gelişim hakkında yapılan konuşmaların çalışan bağlılığını iyileştirebileceğini, bu da karşılığında üretkenliği ve karlılığı artırabileceğini gösteriyor.” Ayrıca biliyoruz ki, çalışan-yönetici ilişkisi, yüksek çalışan bağlılığının önemli bir bileşenidir. Predictive Index’in İnsan Yönetimi Çalışması, bir çalışanın aldığı geri bildirim miktarının, çalışanın yöneticisini ne kadar yüksek derecelendirdiğiyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Aslında, “yöneticilerin ne kadar çok geri bildirim verdiği söz konusu olduğunda, çalışanlar çok fazla veren yöneticilere, çok az verenlere göre daha yüksek notlar veriyor,” diye belirtti çalışma.
  4. Daha güçlü ilişkiler kurulmasını sağlar: Geri bildirim, geri bildirim veren kişi ve alan kişi tarafından bir açıklık gerektirir. Geri bildirim sunan birey, gözlemlerini veya deneyimlerini paylaşmak için cesaret toplamalı ve alıcı, başka birinin performansı veya davranışı hakkındaki görüşünü duymaya açık olmalıdır. Ancak tam olarak bu açıklık, psikolojik güveni — bir bireyin fikirlerini, sorularını, endişelerini veya hatalarını dile getirirken cezalandırılmayacağına veya aşağılanmayacağına dair inancı — güçlendirir ve bu da çalışanların iş yerinde daha güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Peki Sağlıklı Geri Bildirim Kültürü Nasıl Oluşturulur?

İş yerinde sağlıklı bir geri bildirim kültürü oluşturmak, şeffaflık, açıklık ve sürekli gelişim anlayışına dayanır.

  1. Yönetici ve Çalışanların Eğitimini Sağlayın:

İlk adım, geri bildirimin olumlu ve yapıcı bir araç olarak algılanmasını sağlamak için yöneticilerin ve çalışanların eğitilmesidir. Bu, geri bildirimin kişisel eleştiri olarak değil, gelişim için bir fırsat olarak görülmesini sağlar. Geri bildirimi verimli bir şekilde nasıl vereceğini ve alacağını öğrenmek için tüm seviyelerdeki çalışanlara sürekli eğitim ve destek sağlanmalıdır.

 2.  Sistem Kurun:

Ardından, düzenli geri bildirim alışverişini teşvik eden yapısal bir çerçeve oluşturulmalıdır; bu, hem resmi (örneğin, düzenli performans değerlendirmeleri) hem de gayri resmi (örneğin, anlık övgü ve geri bildirim) olabilir. Açık iletişimi ve güveni teşvik ederek, çalışanların geri bildirim istemelerini ve alımlarını kolaylaştırmak için güvenli bir ortam yaratmaktır.

 3. Gelişimi Takip Edin:

Geri bildirimin sürekli bir süreç olduğunu vurgulamak ve buna uygun olarak düzenli olarak takip etmektir. Bu süreç, çalışanların geri bildirime dayalı olarak nasıl ilerlediklerini ve geliştiklerini değerlendirmelerini sağlar.

 4. Sürekli İletişim Kurun:

Son olarak, geri bildirimin değerini ve önemini sürekli olarak vurgulayarak ve geri bildirimi iş yerinin temel bir parçası olarak benimseyerek, pozitif bir geri bildirim kültürünün sürdürülmesi gerekmektedir. Bu adımlar, tüm çalışanların değerli hissetmelerini sağlayacak ve iş yerindeki genel memnuniyeti ve verimliliği artıracak sağlıklı bir geri bildirim kültürünün temelini oluşturur.

Performans yönetimi stratejisini güçlendirmek ve yüksek performanslı bir iş yeri kültürü oluşturmak isteyen işletmeler için, sürekli geri bildirim sistemi uygulamak, bu hedeflere ulaşmanın etkili bir yoludur.

ConectoHub’ın 360° Strateji ve Yetenek Yönetim sistemi ile performansı ve büyümeyi artırın

Sürekli performans yönetimi uygularken, otomatik bir sistem zor işlerin çoğunu ortadan kaldırır. Sistem otomasyonları, anlık raporları ve erken uyarı sistemleri ile siz iş ve ekip geliştirmeye daklanabilirsiniz.

ConectoHub, sürekli performans yönetimini otomatize ederek, süreci dinamik yönetmenizi, erken önlem almanızı, çalışanların departmana, departmanların ise şirkete katkısını anlık ölçmenizi sağlayan strateji ve yetenek yönetim uygulamasıdır. İş verileriniz ile entegre KPI, OKR, Yetkinlik ve Geri Bildirim Yönetimi ve sonuç olarak sürekli performans yönetimini tek platformdan yapmak için kolayca toplantı planlayabilirsiniz

Sizler için hazırladığımız diğer içeriklere de göz atın:

OKR Nedir?

Sürekli değişen dengeler, artan müşteri talepleri, kompleks organizasyonlar “dinamik hedeflerle yönetim”i organizasyonlar için kaçınılmaz hale getirdi Araştırmalar; hedefe yönelik çalışma ile ilerlemenin gözle görülür olması ve organizasyondaki her bir bireyin kendi katkısını net olarak

Teknik Olmayan Ekipler için Çevik Çalışma Rehberi

“21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak” Alvin Toffler. Her zaman güçlü olanlar değil, hızlı adapte olanlar kazanır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları ile stratejik insan kaynakları arasındaki temel fark, insan kaynaklarının çalışanların günlük yönetimine odaklanması, stratejik insan kaynaklarının ise çalışanların şirketin genel hedeflerine nasıl ulaşabileceğine odaklanmasıdır.

Comments are closed.