OKR’lerin Avantajları ve Uygulama Adımları

OKR Nedir?

Şirketlerin her geçen gün dinamik hedef yönetimi metotlarını kullanma istekleri ve merakları artıyor.

Dünya’nın gittikçe karmaşıklaşması, şirketlerin Dünya’ya ayak uydurmak istemesi, gelişen teknolojiler gibi çeşitli sebeplerden dolayı hedef belirleme ve yönetme metotlarını kullanmak bir hayli kaçınılmaz hal aldı.

Hedef belirleme ve yönetme metotlarının en ünlüsü ve en çok tercih edileni ise OKR metodu!

OKR metodolojisi,en kısıtlı kaynağımız olan zamanı doğru yönetip; önemli olana odaklanmak ve motivasyonu arttırarak katma değerli çıktı üretmek için dünyadaki başarılı şirketler tarafından kullanılıyor. Bu metodoloji sayesinde, şirketler, insanlar ve pek çok organizasyon, temel hedeflerini belirledikten sonra, hedefe ulaşmak için gerekli olan temel adımları ve yol haritasını OKR ile belirleyebiliyor!

OKR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, önceki blog yazılarımıza göz atmayı unutmayın!

OKR Metodolojisinin Faydaları

OKR metodolojisi, şirketlere, organizasyonlara ve bireysel çalışmalarınızda size yol haritasını gösteren en temel hedef yöntemlerinden biridir. Hedeflerinizi belirledikten sonra, hedefe ulaşmak için neyin gerekli olup olmadığını, ne için çabalamanız gerektiğini OKR ile öğrenebilirsiniz!

OKR metodolojisinin çok fazla yararı olduğundan bahsetmiştik. Fakat, organizasyon ve şirketlere oldukça fazla yarar sağladığını söyleyebiliriz. Gelin, şimdi bunlara bir göz atalım!

1.) EKİP MOTİVASYONU

OKR metodolojisi, ekibinizi dinamik tutarak ekibinizdeki her üyenin hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlar. Aynı zamanda, ekipteki her üyenin hedef belirleme ve bu hedeflere uyma sürecine dahil olmasını sağlayarak, çalışma motivasyonuna katkıda bulunur.

2.) HEDEFE TAMAMEN ODAKLANMAK

OKR sistemi, şirketinizin temel hedeflerini belirledikten sonra, hedeflerinize tamamen odaklanmanızı ve bunlar için çalışmanızı sağlar. Hedefleriniz için belirlediğiniz yolda size eşlik ederek, gereksiz ve zaman alacak yollardan kaçınmanızı sağlar!

3.) ŞEFFAFLIK

OKR metodolojisi, şirketiniz ya da organizasyonunuza şeffaflık sağlar. Peki bunu nasıl yapar?

OKR’ler başarıları görünür kılar ve organizasyondaki her bir bireyi en iyiyi yapmaya teşvik eder. Yıllık ya da aylık olarak belirlediğiniz hedeflerinize ulaşmak için çalışmalarınızı en şeffaf hale getirir.

4.) DÜZEN VE UYUM

OKR metodolojisi, hedeflerinizde size yardımcı olarak düzen ve uyum sağlar. Hedef belirleme ve bu hedefler için strateji oluşturma konusunda, düzen içinde olmanızı sağlar. Aynı zamanda, OKR’ler sayesinde, şirket hedeflerinizin birbirleriyle uyum içinde olup olmadığını görebilirsiniz.

OKR Neden Güçlü bir Araçtır? 

Şu ana kadar, OKR metodolojisinin ne olduğundan ve faydalarından bahsettik. Peki, OKR neden güçlü bir araçtır?

Şirketler ve organizasyonların büyük bir rekabet ortamında olduğunu biliyoruz. Bu rekabet ortamında, şirketlerin hedeflerini düzgün belirlemesi ve bu hedefler için doğru stratejiler oluşturması gerçekten çok önemli. Doğru hedefler, şirketlerin kar oranını, pazar büyüklüğünü, gelecek büyüme oranı gibi pek çok faktöre etki eder. Doğru hedefleri oluşturmak için de, OKR’ler en güçlü silahlardır.

Şirketinizin büyümesi ve gelişmesi için pek çok faktör vardır. Bu faktörler için doğru stratejiler belirlemek de, yine OKR’ler sayesinde yapılır. OKR’ler, sizin, şirketinizin ya da organizasyonunuzun doğru yol haritasına sahip olmasını sağlayarak, rekabet ortamında fark yaratmanızı destekler!

Google’da OKR’ler

John Doerr, 1999 yılında Google’a OKR metodolojisini tanıttığında, şirket henüz bir yaşında değildi ve yalnızca 40 çalışanı vardı. Bugün Google halen OKR yöntemini kullanmaktadır ve bu, yönetim felsefesinin sürdürülebilirliğini gösterir.

John Doerr’in OKR konsepti, üç aylık ve yıllık hedefler belirlemeye dayanmaktadır. Maksimum 5 “Objective” ve her bir “Objective” için maksimum 5 KR belirlenir. En önemlisi, Anahtar Sonuçlar (KR) ölçülebilir olmalı ve bir değer önerisi içeren niteliksel olarak formüle edilmiş hedefe ulaşmaya hizmet etmelidir.

Peki OKR Metodolojisi Google’da Nasıl Başarılı Oldu?

I. Yüksek Hedefler Motivasyonu Teşvik Etti

İlham veren ve iddialı bir şekilde hazırlanmış Hedefler, Google’ın OKR felsefesinin önemli bir bileşenidir. Google, çalışanları yönlendirmeleri ve bir şekilde onları rahatlık alanlarından çıkarmaları gerektiğini söylüyor bu, her zaman yüzde 100 hedeflere ulaşmakla ilgili değildir. Bunun yerine, Hedefe bağlı ve kendi kendini motive etme becerisine sahip bağımsız ekipler geliştirmekle ilgilidir. OKR’lere zamanın yüzde 100’ünde ulaşılırsa, hedefler yeterince iddialı değildir. Bu nedenle, Google’da yüzde 70’lik bir başarı seviyesi olağanüstü kabul ediliyor.

II. Yüksek Seviyede Odaklanma Yarattı

MBO gibi daha geleneksel hedef yönetimi yöntemleriyle karşılaştırıldığında, OKR’ler daha kısa döngülerde belirlenir. Yöntem yalnızca ana hedeflerin geliştirilmesine yardımcı olmakla kalmamalı ve bu hedeflere ulaşmak için kişinin kendi çalışmasının değerini gözden geçirmeli, aynı zamanda kapsayıcı şirket hedefleri bağlamında kişinin kendi hedeflerini ve ekip hedeflerini tutarlı bir şekilde takip etmesi de mümkün olmalıdır. Özellikle, ölçülebilir Temel Sonuçlarla ölçülebilen hedefler, Google’ın veriye dayalı ilişkilendirme yaklaşımıyla uyumludur ve şirketin uzun vadeli başarısının bir nedenidir.

III. Her Seviyede Şeffaflık Başarı Getirdi

Google’ın temel kurumsal değerlerinden biri olan şeffaflık, aynı zamanda OKR’lerin üzerine inşa edildiği temelin bir parçasıdır. Bu nedenle her bir OKR, her çalışan tarafından herkes tarafından görülebilir. Bu şekilde, her bireyin şirketin başarısına katkısı tutarlı bir şekilde takip edilebilir. Buradaki amaç, OKR’lerde yapılan hatalara dikkat çekmek değil, şirketin stratejik konularını tüm organizasyon seviyelerinde görünür kılmaktır.

IV. Hibrit Hedef Belirleme Otonomi Sağladı

Hem kişisel hem de organizasyonel açıdan şirket başarısına katılım için OKR’ler bireysel, ekip ve şirket düzeyinde tanımlanır. Google’da her OKR seti, başlangıçta CEO tarafından tanımlanır ve ardından aşağı doğru senkronize edilir. Bunun için takımlar hedeflerinin yaklaşık %60’ını aşağıdan yukarıya doğru geliştirir. Bunlar daha sonra şirket hedeflerine göre ayarlanır. Dikey hizalamaya ek olarak, koordineli ve şeffaf çalışma, ekip arayüzlerindeki sinerjileri ve çatışmaları belirleyebilir.

OKR’leri Performans Yönetimi ile Karıştırmayın!

Şu ana kadar OKR’lerin faydalarından, organizasyon ve şirketlere sağladığı yararlardan bahsettik. Peki, organizasyonlar ve şirketler, performans yönetimi ve OKR’leri nasıl ayırt edebilir?

Gelin şimdi bu konuyu inceleyelim.

Yukarıda bahsettiğimiz ve diğer bloglarımızda anlattığımız üzere, OKR’ler hedeflerinizi belirlemek için en sık kullanılan hedef belirleme metotlarından biridir. OKR’ler sayesinde şirketinizin ya da organizasyonunuzun, aylık, yıllık, 3 aylık periyotlar gibi farklı süre zarflarında hedeflerini belirleyip, yol haritası çıkarabilirsiniz.

Peki performans yönetimi nedir?

Performans yönetimi şirketinizin ya da organizasyonunuzun verimliliğini en yüksek seviyeye getirmek için kullanılan, ekiplerin ve bireysel çalışmaların verimlilik oranını arttırmak için kullanılan bir ‘yönetim’ sistemidir. Tıpkı OKR’ler gibi, performans yönetim sistemi de, verimliliği amaçlar. Fakat bu iki kavram birbirine benzese de, birbirleriyle karıştırılmamalıdır. OKR’ler hedef yönetimi ve bu hedeflere ulaşmanızı sağlayan bir metodoloji iken, performans yönetim sistemi verimliliği arttırmak için tasarlanmış bir ‘yönetim’ sistemidir. OKR’ler performans yönetim sisteminizi elbette destekler. OKR’leri kullanarak, performans yönetim sisteminizi destekleyerek daha verimli hale getirebilirsiniz!

Bu iki yöntem karışırsa ne olur?

Birbiriyle çok benzer gözüken bu iki kavram, birbirleri ile karıştırılırsa, şirketiniz ya da organizasyonunuz için büyük bir kargaşaya neden olabilir! Performans yönetim sisteminiz, verimliliği amaçlayan bir yönetim biçimidir. OKR ise verimliliği destekleyen metodolojidir. Yani OKR’leri, yönetim sistemi olarak kullanmak doğru olmaz. Yalnızca, şirketinizin hedeflerini belirleyin ve yol haritasında size düzgün adımları göstermek için OKR’leri kullanın!

Peki Siz Organizasyonunuzda OKR’leri Nasıl Uygulayabilirsiniz?

I. Adım: Şirketiniz için ölçülmeyen, motive edici ve zor maksimum 3 tane “Objective” belirleyin.OKR’lerinizi belirlediyseniz onları kullanın ya da OKR şablonlarından ilham alın.

II. Adım: “Hedefime ulaştığımı nasıl ölçerim?” sorusuna. cevap veren ölçülebilir, sonuç odaklı Anahtar Sonuçlar (KR) belirleyin ve her bir Objective için maksimum 5 KR yazın

III. Adım: Her bir KR için ayrı ağırlıklandırma belirleyerek önem düzeyi belirleyin ve katkıyı net bir şekilde ölçün

IV. Adım: Anahtar Sonuçlarınız (KR) 4.500’den fazla platform ile entegre ederek (satış-karlılık gibi iş datalarınızı hedefleriniz ile linkleyebilirsiniz); gerçek iş verileri ile anlık olarak hedef ilerlemelerinizi takip edin.

V. Adım: Anahtar sonuçlarınız ile proje ve günlük görevlerinizi linkleyerek gerçekten önemli olana odaklandığınızdan emin olun ve en çok yapılan hata Anahtar Sonuçlarınızı (KR) “initiative”lerle karıştırmayın.

VI. Adım: Önemli metrikleriniz ve ilerlemelerini gerçek zamanlı takip ederek hızlı aksiyon alın

 

ConectoHub’ın 360° Strateji ve Yetenek Yönetim sistemi ile performansı ve büyümeyi artırın

Sürekli performans yönetimi uygularken, otomatik bir sistem zor işlerin çoğunu ortadan kaldırır. Sistem otomasyonları, anlık raporları ve erken uyarı sistemleri ile siz iş ve ekip geliştirmeye daklanabilirsiniz.

ConectoHub, sürekli performans yönetimini otomatize ederek, süreci dinamik yönetmenizi, erken önlem almanızı, çalışanların departmana, departmanların ise şirkete katkısını anlık ölçmenizi sağlayan strateji ve yetenek yönetim uygulamasıdır. İş verileriniz ile entegre KPI, OKR, Yetenek Yönetimi ve sonuç olarak sürekli performans yönetimini tek platformdan yapmak için kolayca toplantı planlayabilirsiniz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>