Goal Management 101: OKR, KPI, BSC ve MBO

Hedef yönetim metodolojileri arasındaki farkları öğrenin ve organizasyonunuz için
hangisinin en iyisi olduğunu belirleyin.


👉 Şirketlerin her geçen gün dinamik hedef yönetimi metotlarını kullanma istekleri ve merakları artıyor. Dünya’nın gittikçe karmaşıklaşması, şirketlerin Dünya’ya ayak uydurmak istemesi, gelişen teknolojiler gibi çeşitli sebeplerden dolayı hedef belirleme ve yönetme metotlarını kullanmak bir hayli kaçınılmaz hal aldı. 

👉  Organizasyonların hedeflerini belirleme ve bunları yönetme kapsamında kullandığı metotlar birbirlerine göre farklılık gösteriyor.

👉1950’lerde geliştirilen  (Managment by Objectives) metodolojisini  Andrew Grove Intel’de uyguladı ve OKR metodolojisinin temellerini attı. Intel’de OKR metodolojisini öğrenen John Doerr, 1999 tarihinde Google 30 kişilik şirket iken OKR’ı şirketin büyüme stratejisinde kullandı ve günümüzde en başarılı şirketler tarafından kullanılan dinamik hedef yönetim sistemini hayatımıza kazandırmış oldu.

Ana hedefimiz ve konumuz olan OKR metodunu daha önceki blog yazılarımızda ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Bu yazımızda OKR ve diğer hedef yönetimi metotlarını ele alacak ve şirketlerin yıllar geçtikçe neden farklı metotlara yöneldiği sorusuna cevap arayacağız.

 

Ⅰ.) KPI-OKR

 KPI (Key Performance Indicator) olarak bilinir. İnsanların tüm yaşamları boyunca kullanabileceği bir kavram olmakla birlikte,  sistematik hedefler olarak da tanımlanabilir.

KPI, şirketlerin OKR’ler oluşturmasında yol gösterici anahtar noktalar olarak tanımlanabilir. Bir şirketin temel hedeflerini ve hedefleri doğrultusunda etkili bir yol izleyip izlemediği KPI’lar tarafından  ölçülebilir. Kısacası KPI’ları projeyi ölçen anahtar kavramlar olarak tanımlayabiliriz.

👉 Şimdi de OKR ve KPI arasındaki ilişkiyi tanımlayalım.

KPI ve OKR’leri birbirini tamamlayan yapboz parçaları olarak düşünebiliriz. KPI’lar OKR’lere ulaşmak için sürekli ölçüm yaptığımız göstergelerdir.OKR’ler şirketinizin hedef ve sonuçlarına yönelik bir dinamik hedef belirleme yöntemi iken,  KPI’lar şirketinizin belirlediği OKR’lara ulaşmanız ve OKR’larınızı doğru şekilde uygulayabilmeniz için size yol gösteren sürekli ölçüm göstergeleridir. OKR ve KPI’ler birlikte kullanılarak şirketlerin hedeflerini belirleyip bu hedefler doğrultusunda da performansların belirlenmesini sağlar. Kısacası KPI ve OKR’ler, şirketlerin hedefleri doğrultusunda onlara kolaylık sağlayan yöntemlerdir.

Özetlemek gerekirse; 

  • KPI’lar proje ve hedef doğrultusunda performansın ölçülmesini sağlayan sürekli ölçüm göstergeleridir.
  • OKR’ler ise stratejik hedeflere yönelik planlama ve yol haritasıdır.
  • KPI’lar ve OKR’ler birbirlerini tamamlayan yapboz parçalarıdır.

 

 

Ⅱ.) BALANCED SCORECARD (BSC) – OKR

BSC’ler tıpkı OKR’ler gibi dinamik hedef yönetim metotlarından birisidir. 4 ana perspektifi temel alan BSC’ler, şirketler için en önemli stratejik öncelikleri belirler ve bu önceliklere göre şirketler için bir alan oluşturur.

               ❓    Peki bu 4 ana stratejik öncelikler nelerdir?

 📎 Finansal hedefler (perspektif) : Kuruluşumuzu önemli ölçüde etkileyen finansal perspektiflerimiz nelerdir?

📎 İç Süreç Hedefleri (perspektif) : Müşterilerimizi memnun etmek ve hangi süreçlere odaklanmalı ve hangi süreçleri iyileştirmeliyiz? Bu süreçler finansal durumumuzu nasıl etkileyecek?müşteri hedeflerimizi gerçekleştirmek için, şirketimizde 

📎 Öğrenme ve Büyüme Hedefleri (perspektif): Müşterilerimizi memnun etmek için, şirketimizde çalışanların hangi becerileri öğrenmesi gerekiyor? Kuruluşumuzun kültürü, bakış açısı ve bilgi havuzu nasıl olmalıdır?

📎 Müşteri Hedefleri (perspektif): Müşterilerimizi memnun etmek için başlıca hedeflerimiz nelerdir? Bu hedeflerimiz finansal hedeflerimizi ve durumumuzu nasıl etkileyecek? 

Yukarıda incelediğimiz perspektifler sonucunda, BSC’nin genel olarak  hedeflerini şirketin finansal hedef ve durumuyla ilişkilendirdiğini görebiliriz. 

BSC’yi daha fazla açıklamak gerekirse, BSC’ler yıllık olarak hedefler belirlemede şirketlere öncülük eder.  Yıllık hedeflerin şirketler tarafından belirlenmesi durumunda,  BSC’ler belirlenmiş olan  hedeflere tamamen ulaşmayı temel amaç olarak ele alır, hedeflerde esneklik sağlamayı teşvik etmez ve bunu önermez.

OKR’lar ise aylık veya çeyreklik döngülerde takip edilir. OKR metodolojisinin birçok başarılı şirket tarafından tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri  de; organizasyonların günümüzde neredeyse günlük olarak değişen koşullara hızla ayak uydurması için başarılı bir metodoloji olması!

 

                                   

 

 

OKR VE BSC’LERİN FARKLILIKLARI NELERDİR?

OKR ve BSC’ler  birbirine benzeyen dinamik metotlar olmalarına rağmen, farklılıklara da sahiptirler. Değişim ve istekler sonucunda farklı alanlara ve isteklere yönelmişler ve bu doğrultularda şirketlere hizmetler vermeyi amaçlamışlardır. 

 

 👉Gelin şimdi de bu iki metodun farklılıklarına bir göz atalım.

📍 OKR’ler aylık olarak ya da 3 ayda bir gözden geçirilir, düzenlenir. BSC’ler ise genellikle yıllık olarak uygulanan ve buna göre düzenlenen bir hedef yönetim metodudur.

📍 OKR’lerde takım arkadaşlarınız (şirket çalışanlarınız)’ın rolü daha fazladır.  Yani, OKR’ler ekip motivasyonuna önem verir. BSC’ler ise takım arkadaşlarınızın hedefler üzerinde rollerinin fazla olmasını amaçlamaz. BSC’lerde genellikle hedefler dikey bir şekilde ilerler.

📍  BSC’ler 4 ana perspektif etrafında oluşur. Bu perspektifler genel anlamda şirketin finansal durumu ile ilgilidir. OKR ise hedef ve sonuçları temel alan bir metodolojidir. 

 

Ⅲ.) MBO (Management by Objectives) – OKR

Management by Objectives, kısacası MBO, amaçlara göre yönetim olarak bilinen bir metottur. 1950’lerde kullanılan bu metot, günümüzde şirketlerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre evrimleşmiş, hatta yerini OKR gibi daha yenilikçi metotlara bırakmıştır.

MBO, amaçlara göre yönetim olarak bilinir. Şirketin belirlediği hedef ve amaçlar doğrultusunda planlarını hazırlama, bu planların uygulanması, planların denetlenmesi ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi gibi işlevlerle ilgilenen bir hedef yönetim metodudur. Kısacası, amaçların belirlendikten sonra şirketin işlevlerinin amaçlar doğrultusunda planlanması denilebilir.

Genel anlamda MBO yaklaşımı, şirketin neyi başarmak istediğininin belirlenmesini ve bunun doğrultusunda normlar yaratarak amaç doğrultusunda bir yol izlenmesini sağlar. Fazla ayrıntıya ve şeffaflığa girmeden bu yolda ilerlenmesini sağlar.

OKR VE MBO’LARIN FARKLILIKLARI NELERDİR?

 OKR ve MBO metotları birbirleriyle ilişkilendirilen ve birbirlerine benzetilen metotlardır. Her iki metot, hedeflerin belirlenmesi ve hedefler doğrultusunda ilerlenmesini amaçlamıştır.Fakat OKR ve MBO’ların bazı farklılıklara sahip olduğunu vurgulamak gerekir.

📑 MBO’lar 1950’lerde kullanılan eski bir metottur. Bu metot o dönemlerde yıllık olarak düzenlenir ve hedefler yıllık olarak planlanırdı. Ancak OKR’ler MBO’lara göre çok daha yeni bir metot olarak tanımlanır ve aylık ya da 3 aylık olarak düzenlenebilir.

📑OKR metodu, şeffaflığı ön planda tutar ve ayrıntılara yer verir. MBO’lar ise şeffaflığı ön planda tutmayı ana hedef olarak görmez, ayrıntılarla ilgilenmeyi önermez.

 

 

Organizasyonlar her ne kadar farklı metodolojiler kullansa da, metotların kendine özgü faydalara ve özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gelişen teknolojiler, iş yaşamı kavramının farklı bir boyutta değerlendirilmesi, iş kültürünün değişmesi gibi sebeplerden dolayı organizasyonlar her geçen gün hedef belirleme metotlarını kullanmayı istiyor ve teşvik ediyor. 

Hedef belirleme ve proje yönetme konusunda yeniyseniz, OKR metodunu incelediğimiz diğer blog yazılarımıza göz atabilirsiniz!

Hedef belirlemeyi ve izlemeyi kolaylaştıran platformlar görselleştirme ve hedeflerinizi takip etme fırsatı verir.  Siz de hedeflerinizi ConectoHub ile belirleyip; iş verileriniz ile otomatik olarak takip etmeye bugünden başlayarak başarıya giden ilk adımı gerçekleştirin!

Comments are closed.